top of page
Logo
Logo
Maleri av Misjonsskolen anno 1920

HISTORIEN

Misjonsskolen anno 1920. Maleri signert F. Bøthun. Foto: Per Magne Tyvand, Misjons- og diakoniarkivet

Trehuset & Murhuset 

Trehuset (Marie Føreids hus) og Murhuset (Hans Rabeonys hus) var de første skolebygningene for Misjonsskolen i Stavanger. Skolen ble etablert i 1843 for å utdanne prester og lærere for Det norske misjonsselskaps arbeid i Sør-Afrika. I over 180 år har disse bygningene skapt ringvirkningen for millioner av mennesker over hele verden. 

Trehuset / Marie Føreids hus

Marie Føreid (f.1861) er kjent for at hun ledet 

NMS sin spedalskkoloni på Madagaskar, Ambohipiantrana

(Barmhjertighetens by) fra 1890 til 1912. Kolonien ble etter 

hvert flyttet av franske myndigheter, og fra 1920-1925 ledet

hun den nye kolonien som var bygget opp etter modell av 

den gamle. Marie Føreid fikk den franske Æreslegionen og

Kongens fortjenestemedalje i gull for sitt arbeid. 

Marie Føreids hus er tegnet av arkitekt Fritz von de Lippe, 

og sto ferdig i 1864.

Portrett Marie Føreid
Portrett Hans Rabenoy

Murhuset / Hans Rabeonys hus

Hans Rabeony (f. 1863) ble født som slave, men kjøpt fri.

Han var den andre afrikanske studenten som studerte på

området, og hadde senere sin tjeneste på Madagaskar.

Hans Rabeonys hus ble oppført i jugendstil og sto ferdig

i 1914. Arkitekt var Carl Lindbom.

bottom of page